گروه ژنتیک پزشکی

گروه ژنتیک پزشکی

 تـاریـخچـه:

گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران  در سال 1385 رسماً راه اندازی شد. یکسال بعد آزمایشگاه ژنتیک و تحقیقاتی گروه مجهز و راه اندازی گردید.

در حال حاضر گروه دارای هشت  عضو هیات علمی(دو دانشیار و شش استادیار) دو کارشناس ارشد و یک کاردان می باشد

که ارائه دهنده خدمات آموزشی وپژوهشی به دانشجویان پزشکی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی(PhD) دانشکده پزشکی و سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران  می باشند.

خوشبختانه پس از تلاشهای پیگیر برای تجهیز آزمایشگاه گروه و جذب اعضای هیئت علمی کافی اولین گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی از مهرماه سال 1393 مشغول به تحصیل می شوند. گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی امیداوار است در آینده نزدیک با دریافت مجوز پذیرش دانشجوی دکترای ژنتیک پزشکی و علوم میان رشته ای گامهای موثرتری در زمینه تربیت متخصصان مجرب بردارد.

 

برای مشاهده وبسایت گروه ، آدرس https://genetics.iums.ac.ir/ را کلیک کنید.

Template settings